Föreläsningar

När jag ger föreläsningar är det med ambitionen att inspirera. Ordet betyder ungefär inandas. Jag vill ge mina lyssnare nytt syre till nya tankar och nya handlingar. Jag talar gärna om eller leder workshops i följande ämnen; cirkulär ekonomi/cirkulära affärsmodeller och hållbar samhällsutveckling, kommunikation och sociala medier och entreprenörskap. Maila eller ring mig: carina@inspirationsbyran.se eller 0762-367876

Föreläsning
”Från linjär till cirkulär affärsmodell”

Starta transformationen av ditt företag från en linjär affärsmodell till en långsiktigt hållbar, cirkulär affärsmodell genom att lyssna till denna föreläsning. Du får konkreta tips och idéer på hur vi genom att tänka i nya banor skapar resurseffektiva system, förbättrade affärsmodeller och god lönsamhet. Jag berättar utifrån företag som redan idag arbetar enligt filosofin om ”Cradle to cradle” och cirkulär ekonomi för att visa att framtiden redan är här. Lär dig mer om cirkulär ekonomi, läs min blogg: www.cirkularvisionar.se
Var i framkant – Ställ om till en cirkulär affärsmodell!

Workshop
”Ställ om! – Affärsutveckling med cirkulära principer”

Cirkulära affärsmodeller har potential att utveckla städer/samhällen och framför allt företag i en resurseffektiv och långsiktigt hållbar riktning. De nya tankarna skapar hållbara förutsättningar för det lokala näringslivet och framtida välstånd. I denna workshop, med inledande föredrag, får deltagarna själva vara med och utveckla idéer genom att designa om befintliga affärsmodeller enligt cirkulära principer. Vill du utveckla ditt företag? Välkommen att boka in din workshop!

Föreläsning
”Lyft blicken, vidga vyerna, nå längre!”

-”Tänk stort direkt, tänk hållbart och välj dina kunder”, säger jag i denna föreläsning där jag berättar hur du kan tänka för att skapa tydlighet och succé i företagandet. Genom att ta min egen utveckling som företagare som exempel får du konkreta idéer som kan användas framöver. Jag är Fil. Mag. Kulturvård, byggnadsantikvarie, och driver sedan över 10 år företaget Inspirationsbyrån med säte i Göteborg. Jag har framgångsrikt omvandlat mina värderingar till konkreta affärsidéer och är främst känd för mitt entreprenörskap genom tjänstekoncepten Walking Dinner och Fyrsafari och som föreläsare inom cirkulär ekonomi.

Also avalible in english!

Citat:

-”Carina är både tydlig och inspirerande i sitt budskap. En sprudlande glädjemaskin som inte lämnar någon oberörd!” Roger Johansson, regissör, deltagare 22/2 2011, IHM Business School, Göteborg (arr. Tillväxtverktet)

Referenskunder i urval:
Tillväxtverket
Busiess Region Göteborg
Region Värmland/Kongsvinger, Norge
Kungsbacka Kommun
Göteborgs Universitet
Kulturturism YH-utb. Lidköping